vuurklip

Eie Werk
   handelinge
   teen die tyd
   rekenaar
   was

      

Kontraste


Hierdie vier verse is getoonset deur Paul Loeb van Zuilenburg
onder die titel Kontraste.

   

21-10-2021 07:41:40
page 38/ ip: 106
function if_ShowPage_00