Vervreemding

bloekomvervreemding

mense val my áf
soos bas van ‘n bloekom

my jaarringe sluit
al meer en meer uit

en eendag as ek brand tot as
weet niemand hoe alleen ek was

©vuurklip

This entry was posted in Eie Werk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *