vuurklip

Nederlands
   Gerrit Achterberg
   Hans Andreus
   Robert Anker
   Anoniem (14e Eeuw)
   Bernlef
   Oda Blinder
   Jeaan Bruggeman
   Remco Campert
   Louis de Bourbon
   Tsead Bruinja
   Herman de Coninck
   Jan Hanlo
   Ingmar Heytze
   A. Roland Holst
   Adriaan Jaeggi
   Dirkje Kuik
   Harry Mulisch
   Martinus Nijhoff
   John O'Mill
   Ankie Peypers
   Ilja Leonard Pfeijffer
   Gerard Reve
   Kees Stip
   Alfred Schaffer
   Nico Scheepmaker
   Annie M.G. Schmidt
   Patty Scholten
   Jan Spierdijk
   Jotie 't Hooft
   Toon Tellegen
   Nes Tergast
   Jan Theuninck
   Eric van der Steen
   Jacqueline van der Waals
   Anton van Duinkerken
   Pierre van Laeken
   Ellen Warmond
   Hans Warren
   Riekus Waskowsky
   Jan Wolkers
   Daan Zonderland

      
Nachtelijk fluiten op de kade

In Juni, drie uur 's morgens, werd ik wakker,
niet door het noordelijke regenlicht,
aan zon noch maan ontsprongen, o, ik wist:
in midden Juni wordt de nacht niet donker --
De zeilen zijn gestreken door de barken,
de mast is ingehaald, het werd wind-stil:
vier zwanen rusten op hun spiegeling --
niet daarom zouden nu mijn droomen stokken --

Er klonk een fluiten, melodieus, voor leed en
verlangen zoo hoog, dat het niet verijlde,
zoo onweerstaanbaar helder, zóó ver-af,
dat ik wie naast mij sliep weer ging vergeten
en droomde dat ik uit de haven zeilde,
maar dat zij deze vlucht nimmer vergaf.

Eric van der Steen (1907-1985)

   
   

21-10-2021 07:16:04
page 235/1 ip: 75
function if_ShowPage_00