vuurklip

Nederlands
   Gerrit Achterberg
   Hans Andreus
   Robert Anker
   Anoniem (14e Eeuw)
   Bernlef
   Oda Blinder
   Jeaan Bruggeman
   Remco Campert
   Louis de Bourbon
   Tsead Bruinja
   Herman de Coninck
   Jan Hanlo
   Ingmar Heytze
   A. Roland Holst
   Adriaan Jaeggi
   Dirkje Kuik
   Harry Mulisch
   Martinus Nijhoff
   John O'Mill
   Ankie Peypers
   Ilja Leonard Pfeijffer
   Gerard Reve
   Kees Stip
   Alfred Schaffer
   Nico Scheepmaker
   Annie M.G. Schmidt
   Patty Scholten
   Jan Spierdijk
   Jotie 't Hooft
   Toon Tellegen
   Nes Tergast
   Jan Theuninck
   Eric van der Steen
   Jacqueline van der Waals
   Anton van Duinkerken
   Pierre van Laeken
   Ellen Warmond
   Hans Warren
   Riekus Waskowsky
   Jan Wolkers
   Daan Zonderland

      

Een jonger vrouw

In mij is een jonger vrouw dan ik
met lichter ogen en smalle handen.
Zij staat op kleine gespitste voeten
door mijn ogen naar buiten te zien.
Zij kijkt naar de dagen, naar licht en naar kleuren,
ziet alles verwonderd, ziet alles heel schoon.
Beiden verlangen we, dat zij kon spreken,
dat zij kon bewegen en leven en breken
de donkere, die om haar woont.

Ankie Peypers (1928 - 2008)
uit: Taal en teken (1956)


Dood

De vogels, executeurs-testementair
van de verzen die ik heb geschreven,
komen als het herfst wordt naar mij toe,
denkend dat het einde van mijn leven
samenvalt met het beginnend sterven
in de bomen rond hun vogelnesten,
met de onrust in hun vogelbloed.

Zij vliegen snel om nog op tijd te zijn
voor het bladerritselend verwaaien van mijn leven
en vragen mij:
dood-zijn is dat
zoals een telefoondraad is,
tussen twee palen strakgespannen,
omgeven door de ijle lucht
en roerloos zijn, een heel klein zwart,
dat niet kan zingen en geen antwoord geven?

Ankie Peypers (1928-2008)
uit: Letters van een naam (1985)

   
   

21-10-2021 07:37:34
page 206/ ip: 100
function if_ShowPage_00